Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

In debat over Israel en de media (2)

IMO Blog, 2012

Zie ook deel 1.

Hans Moll begon zijn presentatie met een filmpje waarop een belangrijke leider van de Moslim Broederschap, Al Qaradawi, opriep de Al Aqsa Moskee te bevrijden. Hij stond op het Tahrirplein voor een grote menigte die enthousiast op zijn woorden reageerde. In de media werd een heel ander beeld van de demonstraties op het Tahrirplein gegeven, en stonden jonge, vaak westerse demonstranten daar leuzen tegen Mubarak te scanderen. Wanneer er al aandacht was voor dergelijke opruiende taal van radikale moslims, dan werd benadrukt dat zij maar weinig mensen trokken. De algemene tendens was dat de radikale moslims een kleine minderheid vormden waar we ons geen zorgen over hoeven maken.


Ook voor Palestijns extremisme heeft de NRC geen aandacht, aldus Moll. Toen de aan Shas verbonden rabbijn Ovadia Yosef zei dat de vijanden van Israel, waaronder Abbas, dood moesten, stond dit op de voorpagina van de NRC. Maar wanneer Palestijnse leiders en geestelijken dergelijke taal bezigen, wordt dat genegeerd. Voorts haalde hij een voorbeeld aan van een onderzoek naar moslims, waaruit blijkt dat zij in meerderheid niet anti-Westers zijn. De onderzoeker, Esposito, was echter behoorlijk omstreden. Moll sprak de betreffende redacteur aan en vroeg waarom men niet vermeldde dat er de nodige kritiek op de onderzoeker was, waarop die zei 'ja, onder neo-cons ja'. Met andere woorden: als alleen zogenaamde neo-cons ergens kritiek op hebben kunnen we dat als krant niet echt serieus nemen. Er bleek bij de NRC nogal veel als 'neo-con' te worden afgedaan.

Moll dacht dat men over Israel zo eenzijdig bericht vanuit deze negatieve houding jegens alles wat 'neo-con' is. De idee dat het Israelisch-Palestijns conflict onderdeel is van een grotere clash of civilisations (en Israel daarin bij het Westen hoort en dus onze steun verdient) wordt eveneens als een 'neo-con theorie' afgedaan. Tot een paar jaar geleden wist Moll niet wat neo-con eigenlijk betekende, maar het bleek voor veel te staan waar hij het mee eens was.
Een verschil tussen mij en Hans Moll is dat hij ook veel aandacht heeft voor het islamdebat en de berichtgeving van de krant daarover bekritiseert, terwijl ik mij tot Israel-Palestina heb beperkt. Ik heb ook de indruk dat beide voor Moll nauw samenhangen, terwijl dat voor mij in mindere mate het geval is. Ik deel zijn kritiek wel dat de NRC nogal politiek correct is en er weinig ruimte lijkt te zijn voor islamkritische visies, maar ik sta op mijn beurt zelf wel kritisch tegenover sommige van deze mensen en de websites waar dat soort visies dominant zijn. Wat ik mis is een plek waar deze visies naast de zogenaamde politiek correcte visies staan en men elkaar op grond van argumenten bestrijdt. Van een kwaliteitskrant mag je verwachten dat men open staat voor verschillende visies, mits onderbouwd, maar dat valt dus ook wat dit betreft nogal tegen.

Joep Schaper van de UvA had een ander verhaal. Hij deelde onze visie dat er vaak te weinig context en achtergrondinformatie wordt gegeven, maar meende dat dat evengoed in het nadeel van de Palestijnen werkt. Zijn onderzoek toonde geen kleuring ten nadele van Israel aan, eerder omgekeerd. Het onderzoek waarbij hij betrokken was, context en kleuring, werd kort na de Palestijnse staatsuitroeping in de VN gepresenteerd. Het bestaat uit vijf deelonderzoeken over verschillende periodes met een wat andere vraagstelling per deelonderzoek, waarvan hij er twee toelichtte. In mooie grafiekjes kregen we te zien hoe men bij de berichtgeving tijdens de tweede intifada Israel bevoordeelde. Via een zogenaamde 'handmatige inhoudsanalyse' werd aangetoond dat wanneer Israel de dader was en een Palestijn het slachtoffer, de NRC vaker een Israelische bron aanhaalde dan wanneer een Palestijn dader was en een Israeli het slachtoffer er een Palestijnse bron werd aangehaald. En daarom was de krant in dit voorbeeld pro-Israelisch. Die Israelische bron kon immers het Israelische geweld mooi goedpraten terwijl een Palestijnse bron daartoe minder vaak de gelegenheid had wanneer een Palestijn de dader was. Het klinkt nogal vergezocht allemaal. Ten eerste is een Israelische bron nog geen pro-Israelische bron; denk aan de vele vredes- en mensenrechtenorganisaties in Israel die veelvuldig worden aangehaald in Nederlandse media. En ten tweede kan die bron ook een algemene uitspraak doen die het geweld allerminst goedpraat, of zelfs nog erger maakt wanneer die bron een radikale kolonist is of een nogal nationalistisch politicus. Pas wanneer je naar de inhoud kijkt, dus naar wat de bron zei en hoe dit werd weergegeven (neutraal, afkeurend, etc.) kun je bezien of het ten voordele of ten nadele van Israel heeft gewerkt.

Uit de tekst over het onderzoek:

Ook in de geboden context bij de dader en het slachtoffer zijn opmerkelijke verschillen tussen de kranten te vinden, met name in NRC Handelsblad. Zo wordt in NRC Handelsblad in 34 procent van de artikelen met IsraŽl als dader gesproken over negatieve aspecten van de dader. In 60 procent van de artikelen met Palestijnen als dader gebeurt dit. In De Telegraaf komt in 18 procent van de artikelen met IsraŽlische daders de negatieve aspecten van de dader naar voren. In 40 procent van de artikelen met Palestijnse daders gebeurt dit.

Daarbij moeten we echter bedenken dat Palestijnse daders tijdens de tweede intifada vaak zelfmoordterroristen waren die zich in bussen, markten en restaurants opbliezen met tientallen doden en een veelvoud aan gewonden als gevolg. De Israelische daders waren soldaten die (met soms gevaar voor eigen leven) probeerden deze terroristen te pakken te krijgen voordat zij toesloegen. Okay, aan Israelische kant werd soms ook best grof geweld gebruikt, maar je kunt dit niet met de zelfmoordaanslagen, gericht op het doden van zoveel mogelijk onschuldige burgers, op een lijn stellen. Het is dus niet zo vreemd dat er wat negatiever over de Palestijnse daders werd gesproken.

Een ander onderdeel ging over de Gaza oorlog. Hierin werd de berichtgeving van de kranten (NRC, Volkskrant en Telegraaf) vergeleken met de rapporten van Amnesty International en het Goldstone rapport over de Gaza oorlog. Deze werden dus als ijkpunt en neutraal beschouwd.

Andere aspecten waar met behulp van de handmatige inhoudsanalyse naar is gekeken richten zich op hoe de betrokkenen zich tot elkaar verhouden. In andere woorden, wie wordt als agressor en wie als slachtoffer gepresenteerd in het nieuws. Tevens is gekeken naar de evaluatieve en oordelende uitspraken in Nederlandse dagbladen over de partijen in het conflict.
Als we kijken naar de zinnen waarin beide partijen elkaar steunen en bekritiseren (zowel in woord als daad) zien we verschillen tussen de dagbladen ten opzichte van de rapporten. In de rapporten wordt IsraŽl duidelijk als agressor van het conflict gepresenteerd; 140 uitingen met een gemiddelde waarde van ?0,97. NRC Handelsblad benadert deze situatie het meest. Uit de berichtgeving van dit dagblad blijkt duidelijk dat IsraŽl, net als in de rapporten, de agressor is in het conflict. De Volkskrant laat een zelfde maar gematigder beeld zien.


Men komt dus ook tot de conclusie dat in alle kranten, het meest nota bene in de NRC, Israel als de agressor werd neergezet en de Palestijnen als slachtoffers. Dat dat in de rapporten nog extremer het geval was, doet daar niks aan af. Men concludeert echter:

Opvallend is dat de berichtgeving over de Gaza?oorlog een totaal ander beeld schetst. Tijdens deze periode werden lezers van het NRC Handelsblad het meest neutraal voorgelicht in vergelijking met berichtgeving van VN en Amnesty International rapporten en de andere dagbladen.

'Neutraal'. Israel als de agressor neerzetten valt bij de UvA dus onder 'neutrale berichtgeving' omdat Amnesty en de VN dat ook doen. Nergens een kritische noot over deze rapporten, die beide vooral op Palestijnse bronnen waren gebaseerd en waarin honderden Palestijnse slachtoffers ten onrechte als burgers werden geclassificeerd, terwijl zij duidelijk op de lijsten van Hamas, de Islamitische Jihad of andere 'gewapende groeperingen' stonden. Ik wees daar in mijn reactie op de presentatie van Schaper op, waarop hij stelde dat men nou eenmaal een ijkpunt nodig had en daarom voor deze rapporten had gekozen. De discussieleider, Machiel Keestra, kwam daar bij de vragen nog even op terug. Want hoe bepaal je wat objectief is? Schaper wees erop dat het op zichzelf niet zo vreemd is dat tijdens de Gaza oorlog Israelisch geweld centraal stond, want er was nou eenmaal meer en grootschaliger Israelisch dan Palestijns geweld. Dat mag zo zijn, en ik verwacht ook niet dat de kranten evenveel aandacht aan de raketten van Hamas hadden besteed als aan het Israelische geweld, maar nu werden die raketten in de NRC nauwelijks genoemd, en wist de lezer bijvoorbeeld ook niet dat een miljoen mensen onder raketbereik leefde, en in dat hele gebied mensen een groot deel van de tijd in schuilkelders doorbrachten.

Slot volgt...

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery