Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Vredesbesprekingen voor 1000 en 1 gevangenen

IMO Blog, 2014

De vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit lijken weer eens op hun gat te liggen. De laatste maanden werd er al nauwelijks meer inhoudelijk gepraat, en namen beide partijen een voorschot op de schuldvraag die met het naderen van de deadline op 29 april steeds meer op de voorgrond trad.

De Palestijnen willen Israel niet erkennen als Joodse staat, en werden daarin een paar weken geleden bevestigd door de Arabische Liga. Israel wil de laatste groep gevangenen alleen vrijlaten als de Palestijnen instemmen met verlenging van de vredesbesprekingen na 29 april. Netanyahu kan het niet aan zijn kabinet verkopen wanneer de Palestijnen weken nadat de laatste 27 gevangenen zijn vrijgelaten - stuk voor stuk veroordeeld voor moord -, de onderhandelingen stopzetten en alsnog naar de VN stappen.

Israel bood aan nog 400 extra gevangenen vrij te laten, als er zou worden door onderhandeld tot in 2015. Het gaan dan om vrouwen en minderjarigen en gevangenen die hun tijd er bijna op hebben zitten. Abbas zei nee en eiste 1.000 gevangenen, waarvan de PA de identiteit zou bepalen. Daarop zei Israel nee, en toen dokterde de VS een slim plan uit, waarin Israel in ruil voor de vrijlating van de spion Jonathan Pollard de 27 beloofde en 400 extra gevangenen vrij zou laten, waarvan de identiteit door Israel en de PA gezamenlijk zou worden bepaald, en zou instemmen met een gedeeltelijke bouwstop.

De gevangenschap van Jonathan Pollard die al ruim 28 jaar in een Amerikaanse cel doorbrengt, een volgens velen buitenproportioneel zware straf, is voor de Israeli's een gevoelig punt. Uit vooral rechtse hoek kwam kritiek op het plan, en ervaart men het als onrechtvaardig om zoveel concessies te doen voor iets dat de VS eigenlijk al lang had moeten doen als vriendschappelijk gebaar. Daarbij steekt het dat van de Palestijnen geen enkele concessie werd gevraagd, behalve dan door onderhandelen. Netanyahu was bezig steun voor het plan te genereren onder zijn ministers, toen men dinsdagmiddag onaangenaam verrast werd door de mededeling dat president Abbas het lidmaatschap van 15 aan de VN gerelateerde conventies en verdragen had aangevraagd. Abbas had daar al mee gedreigd, en na een laatste deadline van 24 uur de daad bij het woord gevoegd. Dit is waarschijnlijk een eerste stap naar het lidmaatschap van belangrijke VN lichamen waar men Israel kan aanklagen, zoals het Internationaal Strafhof. Gezien de verhoudingen binnen de VN is succes gegarandeerd.

Volgens de Palestijnen houdt Israel zich niet aan de afspraken door de laatste groep pre-Oslo gevangenen alleen vrij te willen laten in ruil voor een toezegging door te onderhandelen. Dat mag kloppen, hoewel aan het vrijlaten van de gevangenen ook de voorwaarde was verbonden dat er vooruitgang werd geboekt in de vredesonderhandelingen. Het toont echter bovenal de idiote verhoudingen. Israel, de sterkere partij in het conflict, moet onderhandelingen met de Palestijnen continu afkopen met het vrijlaten van gevangenen of andere concessies. Die onderhandelingen leveren vervolgens weinig op, en sommige PA en Fatah leiders verklaren openlijk dat men heeft toegestemd in onderhandelingen om de gevangenen vrij te krijgen en Israel mooi heeft weten te chanteren met de 'VN kaart'. Bij het idee van wederzijdse goodwill maatregelen kan ik me iets voorstellen, maar waarom moet alleen Israel, voordat er ook maar iets is besproken en overeengekomen, eenzijdig concessies doen die ook nog eens moeilijk liggen bij het publiek? Veel Israeli's zijn hier verbolgen over en begrijpen niet waarom de regering deze eisen inwilligt zonder er iets voor terug te krijgen. De gevangenen waren in feite een lapmiddel omdat de Palestijnen eigenlijk een volledige bouwstop wilden maar niet konden krijgen.

Het is knap dat John Kerry beide partijen, de altijd onbuigzame Abbas en Netanyahu die rekening moet houden met het rechtse Yisrael Beiteinu en de haviken in zijn eigen fractie, om de tafel heeft gekregen. Maar alleen het om de tafel krijgen van partijen is niet genoeg, zo is vaker gebleken. Het vrijlaten van de gevangenen (veroordeelde terroristen) heeft de Palestijnen geen greintje milder gestemd, en er was ook nauwelijks een Israeli te vinden die dat had verwacht. Het heeft veel Israeli's alleen maar verder verbitterd, en ondertussen gooiden de Palestijnen olie op het vuur door de gevangenen uitbundig te onthalen en als helden te portretteren. De gevangenen krijgen daarbij een royale staatstoelage voor de rest van hun leven, die hoger is naarmate men langer vastzat. Tel daarbij de opruiing en demonisering van Joden en Israel in PA media, en het is duidelijk dat het vertrouwen bij de Israeli's tot het nulpunt is gezakt. Men is het continue voorwaarden stellen door Abbas zat. Abbas speelt een heel slim dubbelspel, door zich enerzijds als de zwakkere partij en het slachtoffer neer te zetten, en daarmee sympathie te verwerven onder vooral de linkervleugel in Westerse landen, journalisten en mensenrechten- en vredesorganisaties, en anderzijds zijn internationale steun slim uit te buiten.

Ondertussen staat men door al die steun zo sterk dat men zich in de onderhandelingen steeds meer positioneert als de sterkere partij, die eisen en voorwaarden kan stellen. Het lijkt weinigen te verbazen buiten de rechts-zionistische blogosfeer. Daar wordt met verbazing gereageerd op weer een Israelisch of Amerikaans compromisvoorstel, dat door Israel serieus wordt overwogen maar door de Palestijnen getorpedeerd. Israel heeft inmiddels honderden bouwkavels voor de Jeruzalemse wijk Gilo opnieuw uitgegeven, een wijk die door de Palestijnen en een groot deel van de internationale gemeenschap als bezet Palestijns Jeruzalem wordt gezien. En Kerry heeft een afspraak met Abbas afgezegd, maar houdt ondertussen vol dat het vredesproces niet dood is. De kans dat deze onderhandelingsronde alsnog nieuw leven kan worden ingeblazen, lijkt dan ook klein.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ September 2014 Ľ Vredesbesprekingen voor 1000 en 1 gevangenen

[Vorig artikel: "De Kruisweg van de Palestijnse christenen: Israelhaat door Sabeel"] [Volgend artikel: "Vredesbesprekingen gestrand"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery