Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Vredesbesprekingen gestrand

IMO Blog, 2014

De vredesbesprekingen lijken nu definitief ten einde. Woensdagnacht heeft de Israelische onderhandelaar Tzipi Livni aan Saeb Erekat gevraagd om het aangevraagde lidmaatschap van 15 conventies en verdragen in te trekken, wat hij weigerde. Daarop besloot Israel de vierde groep gevangenen, wiens vrijlating was uitgesteld, niet vrij te laten. Inmiddels zouden de Palestijnen een waslijst aan nieuwe voorwaarden hebben opgesteld om de onderhandelingen te hervatten, zo meldt The Times of Israel:

These preconditions, according to the Maían news agency, included a demand for†official Israeli agreement to the establishment of a Palestinian state along the pre-1967 lines with East Jerusalem as its capital;†the release of 1,200 Palestinian prisoners including convicted terrorist chiefs Marwan Barghouti and Ahmad Saadat; a building freeze in East Jerusalem and the West Bank; granting Israeli citizenship to 15,000 Palestinians under a family reunification program; the termination of Israelís security blockade of Gaza; permission to bar the IDF from West Bank Area A (areas under full PA control) for entrance to arrest or kill terror operatives; and increased Palestinian control in Area C (areas under full Israeli control).

Ook hebben Palestijnse leiders gedreigd om het lidmaatschap aan te vragen van diverse VN instituties, om Israel voor het Internationaal Strafhof te dagen en om boycotcampagnes te voeren. Naftali Bennett van de rechtse Habayit Hayehudi partij dreigde daarop Abbas voor datzelfde tribunaal te dagen voor zijn steun aan veroordeelde terroristen. Hij dreigde ook geen enkele deal waarin Israel 'terroristen' vrijlaat meer goed te keuren.

Het resultaat van deze ronde onderhandelingen: een enorme hoop energie van Livni, Erekat, Kerry en de teams die hen hebben ondersteund is verspild. Vooral Kerry had zijn energie goed kunnen gebruiken om adequater op te treden bij andere internationale crises zoals SyriŽ of Rusland. Het wantrouwen tegen de Amerikanen, onder de Palestijnen altijd al groot, heeft nu ook in Israel een vlucht genomen. En zowel Israel als de Palestijnen zijn er inmiddels van overtuigd dat de andere partij voor geen cent te vertrouwen is. Daarbij is het risico van een escalatie op de Westoever gegroeid. En Israel heeft circa 75 Palestijnse gevangenen vrijgelaten, die allen waren veroordeeld voor dodelijk geweld. Daarvoor in ruil zou er vooruitgang worden geboekt bij de onderhandelingen, maar daar is niet veel van terecht gekomen. En Israel heeft bouwkavels voor meer dan 700 woningen in Gilo uitgegeven. Het zou zomaar kunnen dat we de komende tijd aankondigingen van de bouw van woningen in de nederzettingen zullen horen, wat weer tot de bekende eenzijdige veroordelingen door de internationale gemeenschap zal leiden. Mislukte onderhandelingen zijn slecht voor de vrede, slecht voor de onderlinge verhoudingen, en koren op de molen van de extremisten aan beide kanten.

Noodzaak voor compromissen

Om vooruitgang in de vredesbesprekingen te boeken, is het nodig dat beide partijen overtuigd zijn van de noodzaak en voordelen van deze besprekingen, en vooral ook de noodzaak om compromissen te sluiten. De Palestijnen ervaren keer op keer dat ze zonder compromissen toch een deel van hun eisen ingewilligd kunnen krijgen en daarbij veel geld en steun uit de internationale gemeenschap ontvangen. Terwijl een werkelijk compromis Palestijnse leiders als Abbas in grote problemen zou brengen en ernstige risico's met zich meebrengt, legt de huidige strategie ze geen windeieren. Voor Israel worden onderhandelingen op deze manier steeds onaantrekkelijker: bij iedere ronde lijkt de druk op Israel om meer concessies te doen toe te nemen, en de concessies die daadwerkelijk worden gedaan leiden niet tot tegenconcessies of een prettiger onderhandelingsklimaat. De weerzin tegen het almaar weer doen van concessies neemt dan ook toe onder Israeli's:
The positive memories of Obamaís visit to Israel and the ongoing defense support and co-operation Ė now at an all-time high Ė were overshadowed by Israeli anger against the US for bullying its government into releasing brutal mass murderers who were subsequently glorified as heroes by the Palestinian Authority.

The PA demanded this as a prerequisite to even agreeing to negotiate. An uninformed observer would assume that Israel was the supplicant and would be unaware that the territories were acquired only after Israel vanquished an Arab conglomerate which had initiated a war to annihilate it.

Met hun taktieken ondermijnen de Palestijnen de fundamenten van de vredesonderhandelingen. Oorspronkelijk waren die gebaseerd op wederzijdse erkenning (de brieven van Rabin en Arafat) en wederzijdse concessies. Israel gaf land, en in ruil pakten de Palestijnen het terrorisme aan. Ondertussen versterkte de internationale gemeenschap Palestijnse instituties en werd Palestijns zelfbestuur ingevoerd, wat de basis zou zijn van eventuele latere onafhankelijkheid. Ook daar had Israel belang bij: zij waren niet langer verantwoordelijk voor het dagelijks leven en welzijn van de Palestijnen, maar hielden in een deel van de Westbank wel de verantwoordelijkheid over veiligheid. Er is ook toen niet te goeder trouw onderhandeld door Arafat, maar de basis van de Oslo Akkoorden deugde, en daardoor kon een meerderheid van de Israeli's zich erachter scharen. De kater kwam des te harder aan toen in september 2000 de tweede intifada uitbrak (die al maanden in voorbereiding was, zoals PA functionarissen zelf hebben verklaard).

Voorwaarden vooraf

Er is sindsdien wel wat veranderd: tegenwoordig moet, om te gaan praten, eerst Israel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het begon met de onderhandelingen in 2009, toen Abbas voor het eerst een bouwstop in de nederzettingen en Oost Jeruzalem eiste in ruil voor directe onderhandelingen met Israel. Hij is hierdoor mogelijk geÔnspireerd door de VS, die onder Obama duidelijker dan voorheen haar afkeuring van de nederzettingen liet blijken. Israel gaf toe, met veel tegenzin, maar Oost Jeruzalem bleef buiten beschouwing en bestaande projecten mochten worden afgebouwd. Abbas was niet tevreden, Israel ook niet. Pas in de laatste maand van de 9 maanden durende bouwstop verscheen hij even aan de onderhandelingstafel, om direct te eisen dat de bouwstop zou worden verlengd, en uitgebreid met Oost Jeruzalem. Voordat de VS haar pogingen Israel zover te krijgen had voltooid, stapte Abbas al op.

Later zijn aan de bouwstop nog andere voorwaarden toegevoegd, zoals de vrijlating van gevangenen en de erkenning van de groene lijn als toekomstige grens. Israel had er geen enkel vertrouwen in dat dergelijke concessies de Palestijnen daadwerkelijk milder zouden stemmen en tot meer toenadering zouden leiden, integendeel. Ze leken slechts te smaken naar meer. Daarbij zijn eenmaal gedane concessies vaak het beginpunt in latere onderhandelingen, en lijkt de lijst van Palestijnse eisen met iedere onderhandelingsronde groter te worden. The Tower schrijft:
Back in the Middle East, Palestinian gambits at the UN have been seen as corroding the basic framework of the Israeli-Palestinian peace process. The land-for-peace formula requires the Israelis to give up tangible, functionally irreversible concessions in exchange for Palestinian commitments. The fear has always been that the Palestinians will negotiate only as long as they can extract territory or prisoners, and that they will then pocket what theyíve gained and walk away. Abbasís moves seem set to confirm those fears.

En dat is het kernprobleem: Israel ziet keer op keer bevestigd dat concessies niks opleveren, behalve meer druk, meer veroordelingen en meer eisen. De zware druk van de VS werkt averechts. Men ervaart de VS niet langer als een rechtvaardige en onpartijdige bemiddelaar, en men heeft ook vooral niet het vertrouwen dat de VS de Palestijnen voldoende onder druk zetten voor het doen van tegenconcessies. In het Westen verzuchten velen dat als beide partijen er zelf niet uitkomen, ze de vrede maar opgelegd moeten krijgen. Het mislukken van de huidige onderhandelingen laat de grenzen zien van deze aanpak. Rechts in Israel floreert, het cynisme en het wantrouwen zijn groot, het geloof in vrede met de Palestijnen is op een dieptepunt beland.

Wanneer het medicijn keer op keer niet blijkt te werken, is het misschien tijd voor een andere aanpak door de VS en het Westen. Steun organisaties van onderop die op samenwerking gericht zijn. Eis een einde aan de opruiing in Palestijnse media, geef geld voor lessen Hebreeuws en Arabisch op elkaars scholen, haal Israelische en Palestijnse kinderen naar gezamenlijke kampen waar ze niet samen leren dat Israel de bezetter is, maar leren dat de ander menselijk is, en dezelfde dromen en angsten kent als zij. En maak de Palestijnen duidelijk dat er geen miljoenen vluchtelingen gaan terugkeren naar Israel. Hervorm de UNRWA en integreer die in de UNHCR, zodat Palestijnse vluchtelingen dezelfde behandeling krijgen als andere vluchtelingen. Laat Israel vervolgens zien dat het onacceptabel is dat het de pispaal is in de VN en continu wordt apart gezet en buiten gesloten. Westerse landen dienen massaal tegen de absurde door de Arabische landen ingebrachte anti-Israel resoluties te stemmen en deze landen ook diplomatiek te laten voelen dat een dergelijke houding consequenties heeft. En eis vervolgens een bouwstop in de nederzettingen en een harde aanpak van kolonisten die zich misdragen. Maar tegen die tijd heeft het Israelische vredeskamp allang de verkiezingen gewonnen.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2014 Ľ Vredesbesprekingen gestrand

[Vorig artikel: "Vredesbesprekingen voor 1000 en 1 gevangenen"] [Volgend artikel: "Moordaanslag met Pesach"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery